Category Archives: Swedish

N?r du anm?ler dig ska du fylla i ett ?mne av DIN presentation

N?r du anm?ler dig ska du fylla i ett ?mne av din presentation. Det ?r inte n?dv?ndigt att fylla i det, men det ?r mycket viktigt f?r organisat?rerna. Det ?r mycket viktigt f?r oss att ditt ?mne ska passa bra in i konferensens inneh?ll. Det ?r en riktig katastrof f?r alla deltagare och organisat?rerna om det blir m?nga ”turister” som kommer bara f?r att titta och lyssna p? de andra men som inte g?r n?got sj?lva.

Svaren på de viktigaste frågorna

H?r finns alla fr?gor som ?r mest betydelsefulla. Kan ni inte hitta svaret p? n?gon av dina fr?gor ?r ni v?lkomna att skriva till oss.

1.Vem ?r organisat?ren f?r MediaBarCamp?
Swedish International Liberal Centre, Green Forum, Centerpartiets Internationella Stiftelse, Olof Palme Internattional Center och Vitryska parti ”Zelenye” st?r som arrang?rer f?r MediaBarCampen.

2.Var och n?r sker MediaBarCampen?
MediaBarCampen ?r den 5 juni -7 juni i Litauen. Den exakta platsen ?r inte fastst?lld ?n. Vi meddelar registrerade deltagare s? fort vi vet om platsen och hur man tar sig dit.

3.Hur mycket kostar det att delta i MediaBarCampen?
Det kostar inget alls. MediaBarCampen ?r icke-kommersiell evenemang. Det genererar ingen vinst f?r arrang?rerna.

4.Hur kan man delta i MediaBarCampen?
Det finns bara ett s?tt – man ska registrera sig h?r.

5.N?r ?r det deadline att anm?la sig f?r att delta i evenemangen?
Det finns deadline f?r att anm?la sig pga att m?nga som t?nker delta i Campen  beh?ver ett litauiskt visum. Beh?ver du visum f?r att komma till Litauen ska vi f? din anm?lan senast den 1 maj.  Du kan visst registrera dig efter deadline ocks? men i s? fall kan vi inte hj?lpa till med visum. Absolut deadline f?r att anm?la sig ?r den 1 juni.

För de aktiva Internet-användare som tycker om att tänka fritt

MediaBarCamp som sker i Litauen den 5-7 juni ?r avsedd f?r probleml?sningar g?llande utveckling av nya medier och medieaktivism.  Swedish International Liberal Centre, Green Forum, Centerpartiets Internationella Stiftelse, Olof Palme Internattional Center och Vitryska parti ”Zelenye” st?r som arrang?rer f?r MediaBarCampen.

Det viktigaste syftet med MediaBarCamp 2009 ?r att stimulera utvecklingen av nya internationella projekt i regioner d?r nya medier ?r vanliga. MediaBarCamp ?r ett m?ngkulturellt evenemang. Vi kommer att samla alla dem som har sina egna tydliga ?sikter om vad som h?nder h?r och nu och inte passar in i det ordinarie ”formatet”. Evenemanget v?nder sig till alla de som brukar g?ra sina egna filmer, fotoreportage eller bloggar. Dvs alla de som redan har kompetens i hanteringen av modern mediateknik.

MediaBarCamp ?r en icke-kommersiell aktivitet. Den genererar ingen vinst f?r arrang?rerna. Det ?r kostnadsfritt att delta i Campen. Det finns ?ven m?jligheten f?r deltagare fr?n Ukraina och Vitryssland att f? tillbaka alla kostnader f?r resa, logi och visum. F?r att kunna delta i Campen ska man registrera sig och f?rbereda en presentation av sitt egna projekt.

Deadline f?r anm?lan ?r 1 maj f?r att hinna f? visum till Litauen. Anm?lan m?ste vara oss tillhanda absolut senast den 1 juni.

MediaBarCamp har som regler att alla ska trivas d?r! Det ska fungera som en fin bar och man ska kunna f?rflytta sig som om man vore p? en fin picknick i naturen. Det ?r ?ven kryddat med fri n?tl?s Internet och intressanta presentationer som b?rjar varje halvtimme.

Det f?rv?ntas att cirka 150 personer fr?n Vitryssland, Ukraina och de baltiska l?nderna kommer att delta i projektet. Programmet kommer att utformas fr?n deltagarnas presentationer. Stor uppm?rksamhet kommer att ?gnas ?t nya medier och deras skapare.

Nya medier idag ?r en milj? f?r nutidskultur. Inte den kulturen som man kan k?nna om man g?r till ett museum, utan den som skapas h?r och nu. Allt som vi har omkring oss och allt som skapar v?r vardag ?r ocks? en kultur. Det ?r s? l?tt att filma och redigera foton p? en dator idag, att det inte bara h?r till journalisternas sf?r. MediaBarCamp ?r f?r dem som ?r engagerade och vill bidra att skapa en ny mediamilj?.

F?r mer information bes?k MediaBarCamp http://mediabarcamp.com/2009/

MediaBarCamp ?r en unik informell konferens g?llande nya medier och medieaktivism. F?rsta g?ngen h?lls den i Litauen i juni 2008 — MediaBarCamp 2008. Cirka ett hundra personer fr?n Ukraina, Vitryssland, Lettland, Sverige, Finland, Litauen och Ryssland deltog i den. Den var s? lyckad att arrang?rerna tog ett beslut att arrangera den ?ven 2009.