Category Archives: Lithuanian

MediaBarCamp 2008 video klipų konkursas

D?mesio! Visiems, kas dalyvavo MediaBarCamp praeitais metais. Reikalinga J?s? pagalba ai?kinant naujiems dalyviams, kas tas MediaBarCamp. Tam mes suman?me surengti vaizdo klip? mini konkurs? „MediaBarCamp – tai…“. MediaBarCamp – tai ne meistri?kumo pamokos, skirtos gra?i? svetaini? k?rimui ar ai?kinimuisi, kaip u?dirbti penkis centus tinklara?tyje. Tai jau turin?i? pa?engusi? interneto vartotoj? ?g?d?ius ?moni? susitikimas. Tod?l darbas su nuotraukomis bei Youtube neturi kelti Jums r?pes?i?. Be to, i? praeit? met? liko gana daug nuotrauk?, kuri? nereikia sl?pti – atvirk??iai, pasidalinkite jomis su kitais, naudodamiesi pana?iomis ? animoto.com paslaugomis.

Kaip ir k? daryti?

J?s? klipas turi atsakyti ? klausim?: „MediaBarCamp – tai…“

Atrenkate nuotraukas – jei pernai dalyvavote, tai tikriausiai j? u?siliko. Kad sukurtum?te 30 sekund?i? vaizdo klip?, prireiks ma?daug 15 nuotrauk?, kurias prie? tai pageidautina „I?saugoti ?iniatinkliui“ (sunaudosite ma?iau perdavimo srauto).

U?siregistruojate animoto.com. Tai vaizdo paslauga, kuri leid?ia i? nuotrauk? bei muzikos automati?kai padaryti klip?. Tam naudojamos dirbtinio intelekto galimyb?s muzikos ir nuotrauk? analizei. U?tikrinu, kad net i? vien? ir t? pa?i? nuotrauk? du skirtingi autoriai pasidarys skirtingus klipus. Klipai, kuri? ilgis iki 30 sekund?i?, kuriami nemokamai. O ilgesni? baltarusi?kam internetui ir nereikia…

Prisijungiate prie animoto.com, naudodami savo vartotojo vard?. Pasirenkate kurti video (create video).

?keliate savo optimizuotas nuotraukas (30 sekund?i? – 15 nuotrauk?).

I?sirenkate muzik?. Galima ?kelti savo, o galima pasirinkti i? Animoto baz?s.

I?saugote savo klip? (naudokite mediabarcamp ir http://mediabarcamp.com/ ?ymas) ir eksportuojate j? ? youtube.com. Animoto tam tereikia paspausti vien? mygtuk?!

Savo klipo nuorod? youtube.com paliekate ?io ?ra?o komentaruose arba atsiun?iate el. pa?tu mediabarcamp@gmail.com. Aptariame ir balsuojame u? video klipus youtube.com. ?is ?ra?as bus nuolat atnaujinamas j?s? klipais.

Ai?ku, J?s galite ir savaranki?kai padaryti vaizdo klip?, naudodamiesi bet kokia vaizdo apdorojimo programa. Pageidautina, kad klipo trukm? nevir?yt? vienos minut?s.

Visi konkursiniai vaizdo klipai bus rodomi dideliame ekrane MediaBarCamp 2009 metu. Ten pat bus i?rinktas ir nugal?tojas „?i?rov? simpatij?“ prizo nominacijoje.

?tai keli pavyzd?iai, kaip galima i? keli? nuotrauk? ir muzikos padaryti kelis skirtingus vaizdo klipus.

MediaBarCamp – tai pristatymai ir darbas auditorijoje

MediaBarCamp – tai bendravimas su tais, kas tave supranta

MediaBarCamp – tai meil?, gili kaip j?ra, begalin? kaip v?jas

MediaBarCamp – tai stichija, ? kuri? visi?kai pasineri

MediaBarCamp – tai ?temptas darbas…

Feofano (Andrey) klipas

MediaBarCamp – tai ne veltui…

Nade?dos klipas

Laukiam J?s? klip?…

MediaBarCamp 2009 aktyviems ir mąstantiems interneto vartotojams

2009 met? bir?elio 5-7 dienomis ?vyks antrasis tarptautinis MediaBarCamp, skirtas nauj?j? medij? problemoms ir medij? aktyvizmui. ?iais metais MediaBarCamp organizuoja Swedish International Liberal Centre, Green Forum, Centerpartiets Internationella Stiftelse, Olof Palme Internattional Center ir Baltarusijos „?ali?j?“ partija.

Pagrindinis MediaBarCamp 2009 tikslas – stimuliuoti nauj? tarptautini? mediaprojekt? vystym?si regione, naudojant nauj?j? medij? technologijas. MediaBarCamp – tai ne politinis, o multikult?rinis renginys, kuris leis susiburti visiems, kas neatitinka „formato“ s?vokos ir turi savo nuomon? apie tai, kas vyksta ?ia ir dabar. ?mon?ms, darantiems video klipus apie tai, kuo u?siima jie patys ar j? draugai, d?stantiems savo mintis tinklara??iuose, su draugais ?ra?in?jantiems podcast, ruo?iantiems fotoreporta?us apie tai, kas juos supa. T. y. visiems tiems, kas jau ?gudo dirbti su ?iuolaikin?mis medij? technologijomis.

MediaBarCamp – tai nekomercinis renginys, organizatoriai nesiekia pasipelnyti. Tod?l dalyvavimas nemokamas. Taip pat yra galimyb? atlyginti kelion?s, pragyvenimo bei vizos gavimo i?laidas dalyviams i? Baltarusijos bei Ukrainos. Tam, kad taptum?te dalyviu, b?tina u?siregistruoti ir parengti savo projekto pristatym?. MediaBarCamp dalyvi? parai?k? pri?mimo laikas ribotas pirmiausiai d?l to, kad r?pinamasi lietuvi?k? viz? gavimu. Jeigu Jums reikia vizos atvykti ? Lietuv?, tai mes turime gauti J?s? parai?k? iki 2009 met? gegu??s 1 dienos. Pati paskutin? nauj? dalyvi? registravimo diena – 2009 met? bir?elio 1.

MediaBarCamp taisykl?s numato, kad visi renginio dalyviai jau?iasi ?ia taip pat laisvai, kaip padoriame bare, ir kartu jie gali visi?kai laisvai jud?ti, tarsi b?t? susiruo?? ? piknik? gamtoje. Visa tai dar pasaldinta nemokamu belaid?iu internetu bei ?domiais prane?imais, kurie prasideda kas pusvaland?.

Tikimasi, kad MediaBarCamp

Kodėl viskas rusiškai?

Jei Jums kyla klausimas, kodėl informacija apie MediaBarCamp 2009 tik rusiškai? Kas čia dabar? Kada galų gale bus išversta į anglų, baltarusių, lietuvių, vokiečių, ukrainiečių, kiniečių ir indų kalbas? Tai čia net ne klausimas. Todėl kad atsakymas jau žinomas ir bumerangu grįžta pas jus su pasiūlymu. Tai ne klausimas tiesiog todėl, kad jei Jūs pats pasiruošęs padėti mums versti, tai Jūsų trokštama versija iš karto ir atsiras.

Verčiant tereikia išsiaiškinti vieną principinį dalyką. Ar tai bus pilnas visos svetainės vertimas – o svetainėje bus daug publikacijų. Ar tai bus santrauka – trumpos svarbiausių dalykų ištraukos iš jau paskelbtos medžiagos. Tada Jūs pasirenkate kalbą – pageidautina tą, kurią išmanote – ir verčiate. Užbaigtus vertimus siunčiate mums, ir mes juos skelbiame svetainėje.

Beje, praeitais metais atsirado savanorių, kurių pastangų bei lingvistinių gebėjimų dėka, buvo paruoštos rusiška, baltarusiška, lietuviška ir angliška versijos.

Jei turite laiko ir noro padaryti baltarusišką, anglišką ar kokią kitą versiją, rašykite mediabarcamp@gmail.com, tarsimės (galima per icq arba tiesiog čia, komentaruose).

Kodėl MediaBarCamp vyksta Lietuvoje?

Antrus metus iš eilės kyla dėsningas klausimas dėl MediaBarCamp vietos: kodėl Lietuvoje? Argi negalima surengti MediaBarCamp Baltarusijoje? Vietą pasirinkome dėl kelių priežasčių.

Vizos ir registracija. Į Baltarusiją atvykstantiems užsieniečiams reikalinga ne tik viza ir sveikatos draudimas, bet ir registracija. O užsiregistruoti galima toli gražu ne visur, ir po to tenka gyventi šiuo adresu. Tokių nereikalingų problemų norėjosi išvengti. Organizatoriai turi galimybių padėti gaunant Lietuvos vizą.

Wi-Fi. Suprantu, kad šiandien tai atrodo juokinga (nors juokiamės jau ne pirmus metus), bet Baltarusijoje Wi-Fi — tai tik interneto tiekimo paslaugų rinkos monopolisto įvaizdžio dalis. Gauti bevielį internetą ne-konferencijos dalyvių laisvam, nemokamam bendravimui labai sudėtinga.

Vieta. Jei nors kartą organizavote ką nors Baltarusijoje, tai turbūt susidūrėte su tuo, kad oficialiai išnuomotos patalpos renginio dieną „staiga“ ir „netikėtai“ pradedamos remontuoti arba dingsta elektra, arba skambteli koks telefoninis teroristas… Daug smulkių nemalonumų gali sugadinti bet kokį renginį.

Mes nemėginame surengti BarCamp tik baltarusiams. Atvirkščiai – tai bandymas sudominti žmones naujųjų medijų ir medijų aktyvizmo vystymosi regione problemomis.

Kas yra MediaBarCamp

Kas yra MediaBarCamp?

MediaBarCamp – tai unikali tarptautinė „ne-konferencija“ naujųjų medijų ir medijų aktyvizmo tema. Ne-konferencijoje dalyvaus apie 200 medijų aktyvistų, įvairių IT sferos krypčių specialistų iš Baltarusijos, Baltijos šalių, NVS.
O dabar apie viską iš eilės…

Kodėl MediaBarCamp?

Numatoma, kad ypatingas dėmesys bus skiriamas įvairiems mediaprojektams, išreiškiantiems tam tikros grupės nuomonę. Ne televizijos kanalams ar radijo stotims, bet žmonėms, kurie kuria video klipus apie tai, kuo užsiima jų draugai ar jie patys, tinklaraštyje dėsto savo mintis (svarbu! tai turėtų būti ne grafomaniškas tinklaraštis, bet tinklaraštis + gilus mąstymas), su draugais įrašinėja podcast, rengia fotoreportažus apie tai, kas juos supa. T. y. visiems tiems, kas jau įgudo dirbti su šiuolaikinėmis medijų technologijomis.

MediaBarCamp taisyklės numato, kad visi renginio dalyviai jaučiasi čia taip pat laisvai, kaip padoriame bare, ir kartu jie gali visiškai laisvai judėti, tarsi būtų susiruošę į pikniką gamtoje.

Kodėl „ne-konferencija“?

Todėl, kad tradicinėms konferencijoms būdingi ilgi ir migdantys plenariniai pranešimai, kviestinės žvaigždės ir paprasti klausytojai-žiūrovai. „Ne-konferencija“ nenumato tokio griežto pranešėjų ir klausytojų atskyrimo. Pageidaujantys dalyvauti turi užsiregistruoti, paruošti pristatymą, anonsuoti ir įdėti MediaBarCamp nuorodą savo tinklaraštyje ar mediaprojekte. Būti aktyvūs. Nelaukti, kol lieps kažką padaryti, bet siūlyti ir daryti.

Kodėl naujosios medijos ir medijų aktyvizmas?

Todėl, kad šiandien naujosios medijos – tai nauja kultūros egzistavimo terpė. Bet ne tos kultūros, kuri dulka muziejų lentynose, o tos, kurią patys šiandien kuriame. Mūsų aplinka, mūsų kasdieniniai veiksmai – tai taip pat kultūra. Tik kita, egzistuojanti didžiąja dalimi medijų erdvės dėka. Ir čia ypatingą vaidmenį atlieka naujosios medijos (http://en.wikipedia.org/wiki/New_media) bei taktinės medijos (http://www.vilniusmediaseminar.org/). Filmuoti, kompiuteriu apdoroti fotografijas šiandien tapo taip paprasta, kad tam jau nebereikia specialiai apmokytos žurnalistų „kastos“. Kiekvienas iš mūsų pats sau gali būti televizijos kanalu, radijo stotimi, laikraščiu – kuo tik norisi. Taktinės medijos – tai rimta. Olandijoje jau įvyko keturi taktinių medijų festivaliai “Next 5 Minutes” (http://www.next5minutes.org/).

Kodėl tarptautinė?

Todėl, kad dalyviams nekeliame pilietybės reikalavimų. Aišku, mes spėjame, kad dauguma dalyvių susirinks iš Baltarusijos bei Lietuvos, bet paraiškas teikti ir dalyvauti gali visi norintys – kokia bebūtų jų paso spalva, lytis, rasė, religiniai įsitikinimai ar dar kas. 2008 į MediaBarCamp atvyko žmonės iš Baltarusijos, Lietuvos, Latvijos, Rusijos ir Suomijos.

Kodėl rengiamas MediaBarCamp?

Pagrindinis renginio tikslas – skatinti naujų medijų projektų vystymąsi Baltarusijoje, užtikrinti jau egzistuojančių projektų sąveiką ir supažindinti medijų aktyvistus.

Barcamp taisyklės

BarCamp – tai unikalus populiarus nepamirštamų renginių formatas. BarCamp taisyklių vertimą į lietuvių kalbą skaitykite čia.

1. Jūs pasakojate apie BarCamp visiems, kas klauso.

2. Jūs rašote apie BarCamp savo tinklaraštyje.

3. Jei manote, kad Jums užteks drąsos viešai pasirodyti, būtinai įtraukite savo vardą ir temą į pristatymų sąrašą.

4. Tik trys žodžiai apie save.

5. Kiek įmanoma daugiau pristatymų per tam skirtą laiką.

6. Jokių oficialių pristatymų, jokių žioplinėtojų ir turistų. Ne-konferencijos organizatoriai — patys dalyviai!

7. Jūsų pristatymas tęsis tiek, kiek reikės. Arba kol Jūsų nenutrauks po Jūsų įrašytas dalyvis.

8. Jei Jūs pirmą kartą dalyvaujate BarCamp, Jums BŪTINA paruošti pristatymą. Na gerai, nebūtina. Bet nors pamėginkite prisijungti prie kito pranešimo rengimo. Blogiausiu atveju — tiesiog būkite aktyvus ir daug klausinėkite.

Atsakymai į pagrindinius klausimus

Visada galima išskirti kelis pagrindinius klausimus, atsakius į kuriuos paaiškėja praktiškai viskas praktiškai visiems. Čia sudėti, kaip mums atrodo, svarbiausi iš jų. Jei neradote atsakymo į savo klausimą, parašykite mums.

1. Kas organizuoja MediaBarCamp?

MediaBarCamp organizatoriai yra Swedish International Liberal Centre, Green Forum, Centerpartiets Internationella Stiftelse, Olof Palme Internattional Center ir Baltarusijos „Žaliųjų“ partija.

2. Kur ir kada vyks MediaBarCamp?

MediaBarCamp vyks Lietuvoje 2009 metų birželio 5-7 dienomis. Konkreti renginio vieta dar nežinoma. Tikslią renginio vietą ir būdus, kaip ją pasiekti, mes atskirai pranešime registruotiems dalyviams.

3. Koks MediaBarCamp dalyvio mokestis?

Joks – dalyvavimas nemokamas. MediaBarCamp – tai nekomercinis renginys. Organizatoriai nesiekia pasipelnyti.

4. Kaip tapti dalyviu?

Yra tik vienas būdas – reikia užsiregistruoti.

5. Kada baigiasi paraiškų priėmimas?

MediaBarCamp dalyvių paraiškų priėmimo laikas ribotas pirmiausiai dėl to, kad rūpinamasi lietuviškų vizų gavimu. Jeigu Jums reikia vizos atvykti į Lietuvą, tai mes turime gauti Jūsų paraišką iki 2009 metų gegužės 1 dienos. T. y. užsiregistruoti bei sudalyvauti Jūs galėsite ir po gegužės pirmosios, bet mes negalėsime padėti Jums apiforminti vizos.
Pati paskutinė naujų dalyvių registravimo diena – 2009 metų birželio 1 diena.

Kaip bus sudaroma programa?

Program? sudaro visi dalyviai. Mes galime tik nustatyti laiko ribas. Kai visi panor? ir sugeb?j? atvykti susirinks renginio vietoje, jie gal?s ?ra?yti savo pristatym? temas ? dienotvark?.

Telefonai, neaiojami kompiuteriai, fotoaparatai ir kiti /renginiai

Tikriausiai neverta net sakyti, kad bet kokio BarCamp vedimui b?tinas Internetas. Ne i?imtis ir MediaBarCamp. Tod?l verta su savimi atsive?ti ne?iojamus kompiuterius ir kitus naudingus ?renginius, kuri? Jums prireiks rengiant reporta?? bloge ar tiesiog tikrinantis pa?t?.

Paskelbtas laikas

Puiki naujiena — nustatytas laikas, kada visi Mediabarcamp dalyviai turi b?ti Vilniuje.

Apie MediaBarCamp

MEDIABARCAMP tai tarptautin? «ne-konferencija» apie aktyvias medijas, nauj?sias visuomen?s informavimo priemones, tinklara??ius, podcast’us, taktines medijas, socialinius tinklus, pilietin? ?urnalistik?, web 2.0, atvir? kod? ir visa kita, kas su tuo susij?. MEDIABARCAMP formatas, skirtas vie?iems pristatymams, k?rybin?ms dirbtuv?ms ir darbo grup?ms. Tai didelis renginys su diskusijomis, demonstracijomis ir interaktyviu bendravimu su dalyviais. Tikimasi sulaukti apie 200 ?vairi? aktyvi? medij? ir informacini? technologij? specialist?. Dauguma j? atstovaus Lietuvai ir Baltarusijai.