Monthly Archives: Апрель 2013

HelpTeam – потрібні волонтери

Нам потрібна допомога! Нам потрібні ваші руки, ваш час і ваша увага. Відповідно, вже не раз казали, що баркемп організовують самі учасники. Все, що стосується програми, того, що в ній буде і того, чого в ній не буде, залежить тільки від самих учасників. Але також потрібні помічники для того, щоби вирішувати поточні питання на місці проведення.

We want you for Help Team!

We need your help! We need your hands, your time and your attention. In fact, we have already mentioned that the MediaBarCamp is organized by all the participants. Everything related to the program depends on the participants themselves. But we also need the additional people to deal with current issues at the MediaBarCamp.

HelpTeam – нужны волонтеры

Нам нужна ваша помощь! Нам нужны, ваши руки, ваше время и ваше внимание. Собственно, уже не раз говорили, что баркэмп организуют сами участники. Все что касается программы, того, что в ней будет и чего не будет, зависит только от самих участников. Но также нужны помощники для того, чтобы решать текущие вопросы на месте проведения.

Які будуть презентації на МедіаБарКемпі 2013?

Зараз починає вимальовуватись приблизний перелік тем виступів, презентацій та майстер-класів, які були заявлені учасниками при реєстрації. Звичайно, деякі теми можуть (і швидше за все) будуть змінені. Але вчитавшись в ці теми, можна приблизно зрозуміти, про що буде йти мова.

Какие будут презентации на МедиаБарКэмпе 2013?

Сейчас начинает вырисовываться приблизительный список тем выступлений, презентаций и мастер-классов, которые были заявлены участниками при регистрации. Конечно, некоторые темы могут (и даже скорее всего) будут изменены. Но вчитавшись в эти тем, можно примерно понять, о чем будет идти речь.

Листи очікування та списки учасників

Всі заяви подані, заяви більше не приймаються. Вчора 21 квітня 2013 року був останній день подачі документів на МедіаБарКемп 2013. Дякуємо усім, хто проявив зацікавлення і подав заявку. Реєстрація учасників завершена.

Листы ожидания и списки участников

Все заявки поданы,  заявки больше не принимаются. Вчера 21 апреля 2013  был последний день подачи документов на МедиаБарКэмп 2013.  Спасибо всем, кто проявил интерес и подал заявку. Регистрация участников завершена.

CryptoParty on MediaBarCamp

The pirates will participate in MediaBarCamp and organize a cryptoparty. MediaBarCamp is interested in many themes provided by pirates.by but one theme that will be of main importance this year is “digital rights”. Privacy is the basis of “digital” rights. Privacy can be required in correspondences, storages of data/information and actions that are carried out on the internet.

Криптовечірка на МедіаБарКемпі

Пірати приймуть участь в МедіаБарКемпі та організують криптовечірку. Серед цікавих для pirates.by тем МедіаБарКемпу основна — «цифрові права». Приватність – це основа «цифрових» прав. Приватність може бути в переписці, зберіганні даних, діях, що здійснюються в Інтернеті.

Криптовечеринка на МедиаБарКэмпе

Пираты примут в участие  в МедиаБарКэмпе и организуют криптовечеринку.  Среди интересующих pirates.by тем Медиабаркемпа основная — » цифровые права «. Приватность — это основа «цифровых» прав. Приватность может быть в переписке, хранении данных, дейcтвиях, осуществляемых в интернете.

Подача документів в Києві

Призначено час подачі документів для українських учасників: 2 травня 2013 року. У нас є тільки одна можливість для подання документів. Подробиці уже в ваших поштових скриньках.